Thẻ Ảo
ứng mọi nhu cầu hàng ngày

Phương thức Thanh toán Trực Tuyến An Toàn và Đảm Bảo

Thẻ Thanh toán Ảo của ePayService là một hình thức kỹ thuật số thay thế cho thẻ nhựa truyền thống và là giải pháp lý tưởng cho việc thanh toán trực tuyến. Việc sử dụng Thẻ Ảo cho thanh toán trực tuyến sẽ giúp bảo mật các thông tin thẻ gốc của bạn.

Kiểm soát việc mua sắm của bạn

 • Sử dụng thẻ ảo có thể tải lại
  • Giá trị mua sắm hàng ngày tối đa là 5000 EUR
   Việc sử dụng tiền thẻ ảo thay thẻ thật được thực hiện ngay và miễn phí
   Miễn phí việc hoàn trả tiền vào tài khoản ePayService
   Không phải trả chi phí hàng tháng

Giải pháp theo nhu cầu của bạn

ePayService Thẻ ảo có thể là một công cụ thanh toán phù hợp khi nói đến thanh toán một lần. ePayService Thẻ ảo sẽ giúp bạn tìm ra nơi bạn cần thường xuyên thanh toán cho các đăng ký hoặc dịch vụ.
 • Quy trình diễn ra chưa tới một phút
 • Thông tin về thẻ chính được bảo mật an toàn
 • Tiền tệ sử dụng là USD và EUR

Nhận thẻ ảo mới trong vòng một phút

 • 1
  Đăng nhập vào tài khoản ePayService trực tuyến và bấm vào trang đăng ký phát hành thẻ
 • 2
  Chọn thẻ theo giá trị yêu cầu hoặc bổ sung thẻ theo giá trị yêu cầu
 • 3
  Thẻ ảo của bạn đã sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa tới một phút