Thẻ Ảo
ứng mọi nhu cầu hàng ngày

Phương thức Thanh toán Trực Tuyến An Toàn và Đảm Bảo

Thẻ Thanh toán Ảo của ePayService là một hình thức kỹ thuật số thay thế cho thẻ nhựa truyền thống và là giải pháp lý tưởng cho việc thanh toán trực tuyến. Việc sử dụng Thẻ Ảo cho thanh toán trực tuyến sẽ giúp bảo mật các thông tin thẻ gốc của bạn.

Kiểm soát việc mua sắm của bạn

Tùy chỉnh việc mua sắm của bản thân, sử dụng các thẻ khác nhau với những giá trị định sẵn. Chọn loại Thẻ Ảo phù hợp với bạn nhất!
 • Single Use Không nạp thẻ ảo Virtual Single
  • Giá trị mua sắm tối đa 3500 USD
   Một người dùng được sử dụng tối đa 10 thẻ
  • Không phải trả chi phí hàng tháng
   Không phải trả phí cho mỗi giao dịch mua sắm
 • Đa dụng nạp thẻ ảo Virtual Multi
  • Giá trị mua sắm hàng ngày tối đa là 5500 USD
   Việc sử dụng tiền thẻ ảo thay thẻ thật được thực hiện ngay và miễn phí
  • Miễn phí việc hoàn trả tiền vào tài khoản ePayService

Giải pháp theo nhu cầu của bạn

Việc sử dụng Thẻ Ảo Đơn Virtual Single không hoàn trả của ePayService là công cụ thanh toán phù hợp cho những giao dịch thanh toán một lần. Việc sử dụng Thẻ Ảo Virtual Multi có hoàn trả của ePayService phù hợp khi bạn cần phải thường xuyên thực hiện thanh toán các dịch vụ hay sản phẩm đã đăng ký hoặc các dịch vụ đặc biệt khác.
 • Quy trình diễn ra chưa tới một phút
 • Thông tin về thẻ chính được bảo mật an toàn
 • Tiền tệ sử dụng là USD và EUR

Nhận thẻ ảo mới trong vòng một phút

 • 1
  Đăng nhập vào tài khoản ePayService trực tuyến và bấm vào trang đăng ký phát hành thẻ
 • 2
  Chọn thẻ theo giá trị yêu cầu hoặc bổ sung thẻ theo giá trị yêu cầu
 • 3
  Thẻ ảo của bạn đã sẵn sàng sử dụng trong vòng chưa tới một phút