Chuyển tiền mỹ (ACH & Chuyển tiền Trực tiếp, Chuyển khoản nội địa)

Phương hướng
Phí
Nạp tiền ACH/Gửi tiền trực tiếp
vào ví với ePayService
2% + 20 USD
Nạp tiền trong nước
vào ví với ePayService
0.8% + 30 USD
Rút tiền ACH/ Chuyển khoản trực tiếp
vào tài khoản cá nhân hay công ty với một ngân hàng Mỹ
0.5% + 25 USD

Chuyển tiền Quốc tế

Phương hướng
Phí
Nạp tiền
vào ví với ePayService
3% + 50 USD
Rút tiền
1% + 40 EUR

Chuyển tiền trong Euro

Phương hướng
Phí
Lệ phí tối thiểu
Nạp tiền
vào ví với ePayService
1%
25 EUR
Rút tiền
vào tài khoản ngân hàng của bạn
30 EUR
Rút tiền
vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân
0,5 % + 35 EUR
Rút tiền
vào tài khoản ngân hàng của công ty
0,5 % + 40 EUR

Xử lý Séc bằng USD

Phương hướng
Loại kiểm tra
Phí
Rút tiền
Thanh toán bằng séc (mỹ)
Trên đồng USD
5 USD
Chuyển khoản ngân hàng địa phương
Phương hướng
Phí
Rút tiền
vào tài khoản ngân hàng địa phương
1% + 15 USD/EUR (lên đến 300 USD/EUR)
cho mọi loại tiền tệ bên dưới
COP
Colombian Peso
Chuyển tiền vào Mastercard® và VISA®
Phương hướng
Phí
Rút tiền
3.5 % + 6 EUR/USD
Thanh toán tiền mặt
Phương hướng
Phạm vi
Phí
Rút tiền
lên đến 500 USD
Thanh toán tiền mặt
1 % + 15 USD
từ 500 USD
Thanh toán tiền mặt
1 % + 30 USD

Crypto

Currently we provide cryptocurrency exchange services only. This means that once you deposit cryptocurrency to the deposit address, we will exchange your cryptocurrency into USD, and credit USD to your ePayService wallet.
Phương hướng
Phí
Lệ phí tối thiểu
Nạp tiền
vào ví với ePayService
2%
2 USD
Rút tiền
2%
2 USD