Tham gia Chương trình Liên kết ePayService hôm nay và kiếm tiền khi mời người dùng mới!

Chương trình Liên kết dành cho bạn và công việc của bạn

Nhận thưởng đều đặn khi mời người dùng mới tham gia hệ thống thanh toán ePayService.
Chúng tôi cung cấp những điều kiện độc nhất trên thị trường cho cộng sự: bạn được phần trăm trên mỗi giao dịch thực hiện bởi người dùng đã mời - dù là chuyển khoản đến để nạp tiền vào ví ePayService hay giao dịch nhanh trong hệ thống.

Cách trở thành cộng sự

Để bắt đầu, bạn phải là người dùng đã đăng ký và được xác minh trên hệ thống thanh toán ePayService
 • 1
  Nhận link giới thiệu đặc biệt tại Online.ePayService
 • 2
  Thu hút người dùng mới sử dụng link giới thiệu
 • 3
  Vào ngày 25 hàng tháng, nhận thưởng vào ví ePayService

Phần trăm từ mỗi giao dịch

Chương trình Liên kết bao gồm những dạng hoạt động sau:

Withdraw operations

 • International bank transfer
 • Send a check (USA)
 • ACH / Direct Deposit transfer (USA)
 • Transfer to external card Mastercard® & Visa®
 • Cash Remittance
 • Bank transfer in local currency

Deposit operations

 • International bank transfer
 • ACH / Direct Deposit transfer (USA)
 • Check cashing and iCheck (digital check cashing)

Số tiền thanh toán

Tiền thưởng của cộng sự phụ thuộc trực tiếp vào quốc gia cư trú của người dùng được mời.
 • 33%
  Austria, Cyprus, Netherlands, Spain, Belgium, Estonia, Slovenia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, France, Malta, Portugal, Slovakia, UK, Poland , Bulgaria, Sweden, Czech Republic, Lithuania, Romania, Denmark, Hungary, Latvia, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Switzerland.
 • 25%
  Argentina, Brazil, Colombia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile, Ecuador, Mexico, Canada, Australia, Vietnam, Israel, Malaysia, Mongolia, Singapore, Thailand, Turkey, Philippines.
 • 20%
  Azerbaijan, Armenia, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine.